dimarts, 27 de maig de 2008

UN NOU EDIFICI PER L'ÀREA ESPORTIVA I L'ESCOLA DE VELA DEL CV BLANES


1. Objectius generals
En general es proposa fer un nou edifici, Centre Comarcal de Vela, on s’ubicarà tant l’escola de vela, com l’àrea esportiva, es vol fer un equipament per facilitar la pràctica esportiva nàutica i que a la vegada possibiliti la millora tècnica dels nostres esportistes.

Apropar els esports nàutics als ciutadans de Blanes i comarca
Oferir un millor servei als usuaris actuals; Escola de Vela, Institut de la vela, esportistes i socis del CV Blanes

El fet de projectar un nou edifici permet, organitzar els nous espais incorporant criteris de qualitat, de seguretat i a la vegada fer-los accessibles a persones amb dificultat sensorial o de mobilitat.
Aquesta nova ordenació, preveu concentrar espais i serveis que actualment estan dispersos i permetrà fàcilment la incorporació d’altres disciplines esportives com el rem o el kaiak.

2. L’Edifici
L’edifici es projecta a la zona de llevant del club de vela, en espai excavat en el propi passeig i aprofitant el desnivell existent entre aquest i l’actual aparcament. Es preveu d’una sola planta, tindrà façana a la platjeta a traves del vial que actualment dona accés al club de vela i es perllongarà fins davant de l’actual avarador.
La façana es preveu transparent, es podrà transitar observant aquest gran aparador a l’ombra de la porxada que formarà la coberta. Es preveu que els mateixos pilans de l’estructura del porxo es transformin en la seva part superior en els bàculs d’il·luminació i/o màstils de suport de banderoles.


Nova Superfície edificada: 931,69 m², Porxos 383,61 m², Superfície de sostre 1315,3 m²
En aquesta nova edificació es preveu incorporar un magatzem existent (actual taller del varador) de 119,28 m2. En total configurant-se un edifici amb el programa següent:SUPERFICIES UTILS
Aula 71,97 m²
Vestibul 37,39 m²
Vestidor adaptat 4,82 m²
bany 2,20 m²
Vestidor femení 22,87 m²
Vestidor masculí 22,87 m²
Oficina 17,33 m²
Magatzem Of. 5,96 m²
Sala Monitors 23,56 m²
Gimnàs 99,37 m²
Sauna/spa 17,66 m²
Sala massatge 5,31 m²
Secador armillles 8,65 m²
Passadis 70,03 m²
Hangar Escola 267,41 m²
Taller 20,11 m²
Sala Instal. 12,61 m²
Petis passadis 9,61 m²
Hangar Optimist 219,55 m²
Magatzem Regates 31,19 m²
Porxo 272,03 m²
Superfície Útil 1242,50 m²


3. La Coberta
La coberta de la nova edificació serà una terrassa accessible des del propi passeig i un mirador excepcional del nou accés i de la platjeta. Donat que aquesta coberta ocuparia l’espai de l’escala que actualment salva els dos nivells, s’ha contemplat substituir-la per un nucli de comunicació, un nou edicle que inclourà la caixa d’escala i un ascensor, aquest element podrà ser singular i incorporar una agulla amb un gallet indicador dels vents.


4. El Vial d’accés
El vial haurà de ser de prioritat invertida i es construirà sense ressalts i amb un paviment adient per admetre la convivència de vianants (adaptat) i vehicles, cal tenir en comte que el trànsit rodat serà molt ocasional doncs tan sols dona accés al club de Vela. Aquest vial haurà de tenir una bona amplada per tal de integrar-se a l’actual passeig marítim amb la mateixa qualitat i convidant a la seva visita, resoldre també adequadament l’entrada a la dàrsena mitjançant un accés ampli i amb palmeres que delimitarien l’esplanada amb la platjeta. Finalment fer de gran vestíbul a l’aire lliure, possibilitant la recepció de molts regatistes i vehicles en cas de grans esdeveniments.

5. Espais annexes
Avarada a la platja, es fa imprescindible que aquest edifici es complementi amb una zona d’avarada a la platja, d’un mínim de 2000 m2 per les embarcacions de l’escola i les que habitualment s’avaren a la sorra com patí català, catamarans i windsurf, a la vegada també es preveu en aquesta platja la construcció d’una rampa de formigó per l’avarada d’embarcacions auxiliars.
Avarada en plataforma dura, també es preveu una zona d’avarada d’uns 1000 m2 a l’actual zona tècnica per les embarcacions més delicades i de mes arqueix, aquesta esplanada estarà equipada amb rampes i grua.

dijous, 1 de maig de 2008

AMB L'ESPORT SENSE FER SOROLL

És aviat dit, 65 anys o d’un altra manera 23.725 dies amb els esports de mar, comptar la quantitat de regates organitzades, els nens que han passat per l’escola, els guardons aconseguits, o més difícil messurar l'esforç dels nostres esportistes, la dedicació de membres de junta, dels tècnics del club ..... Un dia farem balanç i trencarem el silenci.