dimarts, 16 de novembre de 2010

L'OLÉ ANDER ENARBORA LA BANDERA BLAVA

L'Olé Ander navega enarborant la bandera blava

Després d’omplir una sèrie de formularis i aportar no poca documentació, l’Olé Ander, el nostre petit veler familiar enarbora la bandera blava.
L’associació d’Educació Ambiental i del Consumidor, ADEAC-FEE que pertany a la Fundació per l’Educació Ambiental, es qui gestiona el programa de les Banderes Blaves. L'ADEAC-FEE, mitjançant l’ajut de l’amic Carlos Ramos, es qui ens ha concedit aquesta distinció.
Pels que no coneixeu el que això significa, aquí va el compromís personal o decàleg de la bandera blava europea per embarcacions:
1. Faré un ús responsable dels instruments de ràdio i navegació, no arriscant la seguretat de les persones i / o les embarcacions, avisant, si s'escau, d'objectes flotants o altres perills i exercint de forma solidària el deure d'auxili al mar.
2. Procuraré informar i informar sobre la localització i característiques de les àrees sensibles i d'importància científica, així com de les reserves naturals i els ecosistemes protegits, per evitar així que se'ls causin danys accidentalment.
3. Defensaré activament la conservació de la vida al mar. Respectaré els espais protegits, els mamífers marins i altres espècies protegides i no pertorbin les àrees de nidificació d'aus. No utilitzaré arts de pesca prohibides, respectaré els períodes de veda i no capturaré ni consumiré exemplars juvenils o immadurs.
4. No degradaré els fons marins fondejant en zones sensibles o on pugui interferir amb les activitats o equipaments dels pescadors i mariscadors. Respectaré les reglamentacions relatives al busseig i a la pesca submarina.
5. No adquiriré ni utilitzaré objectes fabricats a partir d'espècies protegides (coral, carei, etc.) O procedents de jaciments arqueològics submarins, quan l'origen o legalitat no siguin demostrables.
6. Mantindré el mar, la platja i el port nets:
• No llançant cap material plàstic ni cap altre tipus d'escombraries al mar oa la platja.
• No abocant o deixant escapar líquids nocius o tòxics, o qualsevol
altra substància nociva dins del mar.
• Promouré i utilitzaré la recollida selectiva / reciclatge de residus sòlids al port.
7. Utilitzaré, sempre que sigui possible, productes que no siguin agressius contra el medi ambient (pintures, vernissos, anti-fouling, decapants, detergents, etc.). Dipositaré les restes de pintures, vernissos i olis de l’embarcació en els recipients adequats del port per a residus contaminants, afavorint el seu reciclatge o tractament especial de manera diferenciada a la resta de les deixalles o aigües residuals. Utilitzaré les instal•lacions del port per a l'extracció de l'aigua de sentines i, si s'escau, de WC estancs.
8. Denunciaré davant les autoritats competents qualsevol atemptat a la legislació marina del que tingui coneixement, especialment, els accidents i contaminació per hidrocarburs o altres substàncies químiques d'origen terrestre o l'ús d'arts de pesca il•legals.
9. Contribuiré a una gestió ambientalment responsable del meu port d'amarrada, habitual o ocasional, en relació amb els criteris Bandera Blava, compliment de la legislació litoral i ambiental, estalvi d'aigua i energia, recollida selectiva d'escombraries, informació, educació i formació ambiental del personal tècnic i dels usuaris del port, implantació de sistemes de gestió ambiental, etc.
10. Procuraré que el meu comportament en la vida quotidiana, a la mar, a la llar, al treball i a la comunitat social sigui tan responsable ambientalment com en el mar, i promouré o participaré en iniciatives socials o institucionals, que promoguin la recerca, conservació i/o desenvolupament sostenible del litoral.1 comentari:

Carlos Ramos i Solà ha dit...

Així m’agrada, Oriol, fent públic el compromís per enarborar la Bandera Blava.
Te m’has avançat, tinc que preparar la informació per tots els postres amarristes.
Enhorabona